Main Menu

Home
Kersthit? "Modern Women" van MoMA PDF  | Print |  E-mail

2010, nov 20 - Ok , nog één kerst een echt boek - en dan deze "Modern Women" misschien - maar in 2011 gaan we echt digitaal, beloofd? Dat lijkt onwaarschijnlijk maar toch gaat het die kant snel op, want ook het MoMA biedt dit boek in haar promo al in digitale versie aan. Wij zullen dan ook heel erg mooie boeken moeten blijven tegenkomen wil het spook van digitale lezen nog uit de buurt blijven - en dat betekent dat de 'gemakkelijke' uitgever wel eens een bijzonder zwaar 2011 tegemoet kan zien.

Of het 'ons' eerste digitale boek wordt is nog niet duidelijk - zonder iPad of Galaxy Tab zie ik dat nog niet gebeuren, hoe goedkoop de eBooks ook op ons pad worden gestrooid....

Daarom hier nog maar eens een korte inkijk op dit spannende boek dat MoMA uitgeeft parallel aan de tentoonstelling waarin de keuken zo'n centrale rol speelt - en dit weekend ook in digEzine, met het DAGBEELD van gisteren van Grete Schütte en dat van Marie Cecile Thijs van vandaag.

"Modern Women: Women Artists at The Museum of Modern Art" van Alexandra Schwartz zet de spotlights op het werk van moderne en hedendaagse kunst in de collectie van het MoMA in New York. Enorm van invloed en veelal ondergewaardeerd zijn onvermijdbare omschrijvingen in dit kader, en dat ervoer ik gisteren al toen ik de pilot-rol van Grete Schütte-Lihotzky meekreeg in de groeiende hoofdrol van de keuken in het moderne  huishouden.

En zo worden in het boek van Schwartz nog vijftig essays verbonden die een breed perspectief tonen van de grote invloeden op de kunst, ook in relatie tot de samenleving, door verschillende generaties van zowel de kunstenaressen van naam als de minder bekenden.

Uieraard worden relevante werken uit het MoMA uitgebreid in beeld gebracht om de stellingname over het belang van vrouwen in de invloeden maar ook de productiviteit in de kunst te onderstrepen. En - dat misschien toch ten faveure van het papieren boek - betekent in dit geval bladeren door maar liefst 400 illustraties, waarmee meer inzicht wordt gegeven in de vrouwelijke 'kant' van onze hedendaagse kunst.

"Modern Women: Women Artists at The Museum of Modern Art" Alexandra Schwartz met 512 pagina's en 400 illustraties - ISBN 9789870707711, 2010 prijs $65,- (leden MoMA $ 52,-).  En zoals gezegd, er is ook een digitale editie beschikbaar - Meer informatie via momastore.org

 
More Info